ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η βουλγάρικη οικονομία αποτελεί μια από τις σταθερά αναπτυσσόμενες οικονομίες στο χώρο της Βαλκανικής. Το κατά κεφαλήν εισόδημα για το 2014 ανέρχεται πλέον στα 17.900 δολάρια, η παραοικονομία ανθεί και ως εκ τούτου το Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι σημαντικά υψηλότερο από το επίσημο (129,1 δισ. $ έναντι 55,82 δισ. $).
Η ανεργία είναι σχετικά χαμηλή (11,2%) και το εργατικό δυναμικό τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται από πλευράς επιπέδου, νοοτροπίας και δεξιοτήτων.
Οι εξαγωγές της χώρας είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τις ελληνικές ενώ οι εισαγωγές είναι σχεδόν οι μισές από τις ελληνικές, διαμορφώνοντας ένα εμπορικό ισοζύγιο οριακά αρνητικό.
Η χώρα είναι παραγωγός και εξαγωγέας ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως λόγω των πυρηνικών εργοστασίων που διαθέτει, αν και τελευταία έχει αρχίσει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις Α.Π.Ε. .
Παρά το γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις στη χώρα δεν αντιμετωπίζουν νομισματικό κίνδυνο, λόγω της σταθερής σύνδεσης του τοπικού λέβα με το ευρώ (αναλογία 1:1,954), τα επιτόκια δανεισμού των εμπορικών τραπεζών κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 11,14%.
Η φορολογία των επιχειρηματικών κερδών ανέρχεται στο 10% (από τις χαμηλότερες σε επίπεδο Ε.Ε.), η μέγιστη κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος στο 15% και αντίστοιχα η μέγιστη κλίμακα του Φ.Π.Α. στο 20%.
Οι Έλληνες επενδυτές είναι κάτι το συνηθισμένο στη χώρα και οι τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν εντονότερο ενδιαφέρον είναι το real estate, η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τουρισμός και το εμπόριο.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2014

Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας (δισ. $)

$129,1

Α.Ε.Π. σε επίσημους όρους (δισ. $)

$55,82

Διαφοροποίηση Α.Ε.Π. το 2014

1,70%

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας

$17.900

Επενδύσεις σε πάγια ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

21,10%

Ποσοστό Πληθωρισμού

-1,60%

Συνολικός δανεισμός των οικονομικών μονάδων (δισ. $)

$32,47

Εξαγωγές (δισ. $)

$27,9

Εισαγωγές (δισ. $)

$31,6

Σύνολο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (δισ. $)

$52,78

Εργατικό δυναμικό (εκ.)

2,57

Ποσοστό ανεργίας

11,20%

Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας

21%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

47,21 kWh

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

28,5 kWh

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$19,95

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$22,03

Έλλειμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

-3,70%

Έσοδα από φόρους ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

35,70%

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

25,30%

Εξωτερικό χρέος (δισ. $)

$52,78

Επιτόκιο δανεισμού εμπορικών τραπεζών

7,56%

Φόρος εταιρικών κερδών

10%

Μέγιστη κλίμακα φόρου εισοδήματος

10%

Μέγιστη κλίμακα Φ.Π.Α.

20%

Αξία εισηγμένων μετοχών (δισ. $)

$7,232

Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους

12,90%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες

17,90%

Άλλωστε η προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της βουλγάρικης κυβέρνησης, η οποία έχει μεταρρυθμίσει τόσο την επενδυτική όσο και τη φορολογική της νομοθεσία, έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστική.
Στο Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας η χώρα κατετάγη 55η για το 2015. Σύμφωνα με τον ως άνω δείκτη, παρά την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, τη δυναμικότερη ανάπτυξη εμποδίζουν η γραφειοκρατία, τα φαινόμενα διαφθοράς και η προβληματική λειτουργίας του δικαστικού συστήματος.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να κατέχουν έως και το 100% του κεφαλαίου μιας βουλγαρικής εταιρείας.
Η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας είναι απλή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (χωρίς να απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει για κάθε τύπο εταιρείας ο Νόμος για τις Εμπορικές Εγγραφές (Commercial Register Act) του 2008.
Το καταστατικό, το οποίο εγκρίνεται πριν από την εγγραφή της εταιρείας, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίνονται υποχρεωτικά για την συγκεκριμένη μορφή εταιρείας, σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο υπολογίζεται σε περίπου 1 μήνα.
β) Μετά την one-stop εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, η εταιρεία λαμβάνει έναν εξειδικευμένο κωδικό (Unified Identification Code), ο οποίος εξυπηρετεί κάθε δημόσιο σκοπό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, φορολογικό κλπ.) και δεν απαιτείται πλέον καμία επιπρόσθετη εγγραφή.

Γνωρίζετε ότι...

  • Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Βιομηχάνων της Βουλγαρίας, το 2010 το μερίδιο της μαύρης οικονομίας ανήλθε στο 30% της συνολικής, παρουσιάζοντας μια αξία της τάξης μεταξύ 5 και 7,5 δις ευρώ. Η χώρα της Ε.Ε., όπου η μαύρη οικονομία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα είναι η Αυστρία, όπου δεν ξεπερνά το 10% .

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 επισκέπτες και κανένα μέλος