ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες εμπειρίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να σχεδιάσει και να παρουσιάσει κάθε είδους πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα αγοράς, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο (ή συνδυασμό μεθόδων) που να εξυπηρετεί στη διεξαγωγή του θέματος, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη εντός και εκτός Ελλάδος.

Κλασσικά παραδείγματα αποτελούν οι μελέτες προσδιορισμού των κατάλληλων αγορών για διείσδυση, αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων και προσεγγίσεων διείσδυσης στις αγορές αυτές, επιλογή και συντονισμός των κατάλληλων καναλιών διανομής και φυσικής διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατάτμηση της συνολικής αγοράς σε συγκεκριμένες αγορές-στόχο κ.λ.π.
Παράλληλα, σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από το 2012, η Εταιρεία μας θα ξεκινήσει την παραγωγή και διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο μελετών, αναλύσεων και εκθέσεων σε μακροοικονομικά και κλαδικά θέματα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις χώρες των Βαλκανίων, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις, θα αξιολογούνται πολιτικές και θα διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Στον τομέα των κλαδικών μελετών, η έμφαση δίνεται στην εκτίμηση της αγοράς, στην ανάλυση των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς, στην παρουσίαση των βασικών εταιριών του κλάδου και τον ανταγωνισμό, στους προσδιοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών, στο θεσμικό πλαίσιο, στο σχετικό διεθνές περιβάλλον και φυσικά στην εκτίμηση των προοπτικών.
Τέλος, η Εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έμφαση στην αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης, στη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιφερειών και στην οριοθέτηση του πλαισίου ένταξης σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Γνωρίζετε ότι...

  • Στα επαγγελματικά γεύματα και δείπνα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όταν έρθει η στιγμή να τσουγγρίσουν τα ποτήρια, οι συμμετέχοντες πρέπει να κοιτιούνται στα μάτια. Σε κάποιες μάλιστα, το να μην κοιτάξεις την ώρα του τσουγγρίσματος τον συνδαιτημόνα σου κατάματα, θεωρείται προσβολή.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 8 επισκέπτες και κανένα μέλος