ΕΥΑΘ

clip image018

Η «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιριών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Υ.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Θ. Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Υ.Θ. και Ο.Α.Θ. σε ανώνυμες εταιρίες.
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία μας έχει την ευθύνη της εποπτείας και λειτουργίας του Τμήματος Σχέσεων με Μετόχους της Ε.ΥΑ.Θ., από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα.

Γνωρίζετε ότι...

  • Περίπου 700.000 εκτάρια αγροτικής καλλιεργήσιμης γης στη Ρουμανία, ανήκουν σε ξένους ιδιοκτήτες. Η συγκεκριμένη έκταση αντιπροσωπεύει το 8,5% των καλλιεργήσιμων εδαφών της χώρας.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 12 επισκέπτες και κανένα μέλος