ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ

Η Κροατία έχει συμπεριληφθεί στην ομάδα των χωρών με τις μικρές και ανοιχτές οικονομίες και είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με άλλες ξένες αγορές. Η προτεραιότητα της Κροατίας στην οικονομική πολιτική είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της όπως και την ευελιξία της αγοράς της, η οποία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

ΚΡΟΑΤΙΑ

2014

Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας (δισ. $)

$88,73

Α.Ε.Π. σε επίσημους όρους (δισ. $)

$57,07

Διαφοροποίηση Α.Ε.Π. το 2014

-0,40%

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας

$20,900

Επενδύσεις σε πάγια ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

19,10%

Ποσοστό Πληθωρισμού

-0,20%

Συνολικός δανεισμός των οικονομικών μονάδων (δισ. $)

$44,45

Εξαγωγές (δισ. $)

$12,95

Εισαγωγές (δισ. $)

$21,39

Σύνολο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (δισ. $)

$40,19

Εργατικό δυναμικό (εκ.)

1,703

Ποσοστό ανεργίας

20,30%

Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας

19,50%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

13,38 kWh

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

16,97 kWh

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$19,85

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$22,3

Έλλειμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

-4,30%

Έσοδα από φόρους ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

34,8%

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

85,1%

Εξωτερικό χρέος (δισ. $)

$62,09

Επιτόκιο δανεισμού εμπορικών τραπεζών

7,80%

Φόρος εταιρικών κερδών

20%

Μέγιστη κλίμακα φόρου εισοδήματος

40%

Μέγιστη κλίμακα Φ.Π.Α.

25%

Αξία εισηγμένων μετοχών (δισ. $)

$36,29

Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους

20%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες

15,20%

Μέσω της αύξησης της παραγωγής και των εξαγωγών, την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών του κροατικού κράτους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων σχετικά με την παγκόσμια αγορά, η Δημοκρατία της Κροατίας στοχεύει στη μείωση του εξωτερικού της χρέους και του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών.
Παρ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πεισματικά υψηλού ποσοστού ανεργίας, ενός αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος και μίας άνισης περιφερειακής ανάπτυξης. Το εξωτερικό χρέος ανέρχεται στα $62,09 δις και παρουσιάζει μια σταθερή πτωτική πορεία από το 2001 και έπειτα.
Η Κροατία αποτελεί μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες βαλκανικές χώρες στον τομέα του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, απορροφώντας σημαντικές επενδύσεις και διεκδικώντας παράλληλα ένα μεγαλύτερο ρόλο στο τουριστικό προϊόν της Μεσογείου.
Ο τομέας της ενέργειας παρουσιάζει επίσης επενδυτικό ενδιαφέρον, λόγω της ελλειμματικής του φύσης σε τοπικό επίπεδο, ενώ ως ενδιαφέρουσες κρίνονται οι τομείς των logistics (λόγω της θέσης της χώρας), των μαρινών, και των αποθηκευτικών χώρων για ναυτιλιακά κυρίως καύσιμα και χημικά.
Στη χώρα δε δραστηριοποιούνται τράπεζες ελληνικών συμφερόντων.

Γνωρίζετε ότι...

  • Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, το Μαυροβούνιο ελέγχεται εντελώς από εταιρίες οι οποίες σχετίζονται με την οικογένεια Rothschild, η οποία θεωρείται ότι είχε χρηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της χώρας από την Ομοσπονδία με τη Σερβία.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος