ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Μολδαβία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της περιορισμένης εγχώριας αγοράς και του ασταθούς διοικητικού και νομικού περιβάλλοντος. Πάντως, βάσει του νέου νόμου περί φορολογικής μεταρρύθμισης, από 1.1.2008, ισχύει μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα αδιανέμητα κέρδη επιχειρήσεων.
Υπολογίζεται ότι από το 2013 η φορολογία θα οριοθετηθεί στο 12%, παραμένοντας ακόμη και στο επίπεδο αυτό από τις ανταγωνιστικότερες στα Βαλκάνια.
Σημειώνεται ότι λόγω του θέματος της Υπερδνειστερίας κυρίως, η χώρα παρουσιάζει σημαντικό ενεργειακό έλλειμα, ενώ το αδύναμο σχετικά τοπικό νόμισμα διατηρεί τα τραπεζικά επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

2014

Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας (δισ. $)

$17,78

Α.Ε.Π. σε επίσημους όρους (δισ. $)

$7,962

Διαφοροποίηση Α.Ε.Π. το 2014

4,60%

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας

$5.000

Επενδύσεις σε πάγια ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

24,70%

Ποσοστό Πληθωρισμού

5,10%

Συνολικός δανεισμός των οικονομικών μονάδων (δισ. $)

$2,674

Εξαγωγές (δισ. $)

$2,352

Εισαγωγές (δισ. $)

$5,264

Σύνολο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (εκ. $)

$3,448

Εργατικό δυναμικό (εκ.)

1,23

Ποσοστό ανεργίας

6,20%

Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας

21,90%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

5,467 kWh

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

5,056 kWh

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$3,025

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$3,164

Έλλειμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

-1,70%

Έσοδα από φόρους ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

38%

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

17,20%

Εξωτερικό χρέος (δισ. $)

$6,562

Επιτόκιο δανεισμού εμπορικών τραπεζών

11,01%

Φόρος εταιρικών κερδών

12%

Μέγιστη κλίμακα φόρου εισοδήματος

18%

Μέγιστη κλίμακα Φ.Π.Α.

20%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους

10%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες

27%

Οι ελληνικές εταιρείες στη Μολδαβία δραστηριοποιούνται, κυρίως, στους τομείς: τηλεπικοινωνιών, καπνοβιομηχανίας, εμπορίου ξηρών καρπών και στον κατασκευαστικό τομέα. Παράλληλα, η Μολδαβία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για σύσταση μικτών επιχειρήσεων στους τομείς της επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (τροφίμων και γαλακτοκομικών), της κλωστοϋφαντουργίας, των υλικών συσκευασίας, της ενέργειας, της εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών και μεταλλικών νερών, της συμπαραγωγής προϊόντων ελαφράς βιομηχανίας, της κατασκευής οικιακών συσκευών, της κατασκευής έργων υποδομής, της πληροφορικής και υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και στον τραπεζικό τομέα.

Γνωρίζετε ότι...

  • Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, το Μαυροβούνιο ελέγχεται εντελώς από εταιρίες οι οποίες σχετίζονται με την οικογένεια Rothschild, η οποία θεωρείται ότι είχε χρηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της χώρας από την Ομοσπονδία με τη Σερβία.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος