ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Για πολλούς επενδυτές, η Ρουμανίας θεωρείται η πιο ενδιαφέρουσα χώρα των Βαλκανίων -τουλάχιστον από οικονομική άποψη. Το μέγεθός της (22 εκατ. καταναλωτές), οι πρώτες ύλες (κοιτάσματα πετρελαίου) και το γεγονός ότι είναι, πλέον, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καθιστούν ελκυστικό προορισμό τόσο για τα ελληνικά προϊόντα, όσο και για τα ελληνικά κεφάλαια.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2014

Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας (δισ. $)

$393,8

Α.Ε.Π. σε επίσημους όρους (δισ. $)

$199,1

Διαφοροποίηση Α.Ε.Π. το 2014

2,80%

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας

$8.228

Επενδύσεις σε πάγια ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

22%

Ποσοστό Πληθωρισμού

1,10%

Συνολικός δανεισμός των οικονομικών μονάδων (δισ. $)

$68,72

Εξαγωγές (δισ. $)

$62,13

Εισαγωγές (δισ. $)

$69,27

Σύνολο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (δισ. $)

$77,07

Εργατικό δυναμικό (εκ.)

9,242

Ποσοστό ανεργίας

6,80%

Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας

22,60%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

55,78 kWh

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

49,69 kWh

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$63,85

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$67,58

Έλλειμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

-1,90%

Έσοδα από φόρους ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

32,10%

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

39,80%

Εξωτερικό χρέος (δισ. $)

$125

Επιτόκιο δανεισμού εμπορικών τραπεζών

8,45%

Φόρος εταιρικών κερδών

16%

Μέγιστη κλίμακα φόρου εισοδήματος

16%

Μέγιστη κλίμακα Φ.Π.Α.

24%

Αξία εισηγμένων μετοχών (δισ. $)

$37,26

Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους

17%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες

29,15%

Επιπλέον θετικό στοιχείο είναι ότι η Ρουμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα και αγορά των Βαλκανίων, προσφέροντας εύρος επιλογών. Εν ολίγοις, παρέχει πολλά επίπεδα ασφάλειας, ενώ απουσιάζει και η πολιτική ανασφάλεια. Θετικό στοιχείο είναι και το ξεκάθαρο φορολογικό καθεστώς. Αν πρόκειται για φορολόγηση εταιρείας, ο φόρος είναι μόλις 16% επί των κερδών.
Την ίδια στιγμή η χώρα δείχνει να εισέρχεται και πάλι στον «ενάρετο» οικονομικό κύκλο και στον δρόμο της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας, η ακαθάριστη βιομηχανική παραγωγή της χώρας για το 2014 ήταν υψηλότερη κατά 2,8% , σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών της οικονομίας συνεπικουρείται και από τις θετικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την πορεία του προγράμματος στήριξης της χώρας. Ειδικότερα, ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ εκτίμησε ότι «οι ρουμανικές αρχές υλοποίησαν τις πολικές που περιλάμβαναν στο πρόγραμμά τους».
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις – Φθινόπωρο 2015, το Ρουμάνικο Α.Ε.Π. θα αυξηθεί 4,1% στο 2016 και 3,6% στο 2017.
Επενδυτικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές ακινήτων, οι οποίες φορολογούνται με μόλις 1% επί της αξίας (ασφαλώς δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών) ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής.
Θετικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες βαλκανικές χώρες, όπως π.χ. η Σερβία, ή τμήματα της Βουλγαρίας, η Ρουμανία έχει αξιόπιστο κτηματολόγιο.
Η αγορά οποιουδήποτε κτιρίου από ξένους πολίτες γίνεται με απλή επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου απαιτείται η σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Ωστόσο, η λειτουργία των Ε.Π.Ε. στη Ρουμανία είναι αντίστοιχη με τις ελληνικές Ομόρρυθμες Επιχειρήσεις (Ο.Ε.).
Για να συσταθεί μια ΕΠΕ στη Ρουμανία απαιτούνται μόλις τρία πιστοποιητικά. Κατ' αρχάς χρειάζεται βεβαίωση περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ρουμανικό δημόσιο, επίσης, δείγμα υπογραφής και βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για τη νομιμότητα των συμφερόντων του ενδιαφερόμενου αγοραστή.
Εντός πέντε εργάσιμων ημερών συστήνεται η ΕΠΕ, ενώ το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι μόλις 60 ευρώ.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις στην ενέργεια και τη βιομηχανία με το λιανικό εμπόριο να ακολουθεί με μικρή διαφορά.

Γνωρίζετε ότι...

  • Μόνο το 5% των ενεργών εταιριών στην Π.Γ.Δ.τ.Μ., έχουν εξαγωγικές επιδόσεις. Το 60% των εξαγωγών της χώρας κατευθύνονται στις αγορές της Ε.Ε. .

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος