ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σε εθνικό επίπεδο, το φορολογικό καθεστώς κρίνεται ως πολύπλοκο και δαιδαλώδες. Η ανάγκη του σχεδιασμού και της πρόληψης των φορολογικών επιπτώσεων αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο ορθός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να αποφέρει σημαντικές ωφέλειες στις ταμειακές ροές της εταιρείας και συνακόλουθα στους μετόχους της.
Οι πελάτες της Εταιρίας μας, μπορεί να υπολογίζουν σε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική σε θέματα όπως :
•    Φορολογικός σχεδιασμός για επενδύσεις σε πάγια
•    Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων τραπεζών και κεφαλαιαγοράς
•    Φορολογικός σχεδιασμός για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
•    Θέματα χρεώσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
•    Φορολογία μεταβίβασης και κατοχής ακίνητης περιουσίας.
•    Φορολογία κληρονομιών και δωρεών.
•    Φορολογία αλλοδαπών στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων.
•    Φορολογικός σχεδιασμός και κίνητρα που παρέχει η νομοθεσία για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
•    Πλήρης αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
•    Διενέργεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου.
•    Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων και παροχή συμβουλών για την ορθή τήρησή τους.
•    Σύνταξη ή έλεγχος φορολογικών δηλώσεων.
•    Παροχή συμβουλών σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στο μυαλό πολλών επιχειρηματιών υπάρχει μία σύγχυση για την υπόσταση, τη χρήση και τη λειτουργία μίας Αλλοδαπής Εταιρίας, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην απόφαση του επιχειρηματία να ιδρύσει μία εταιρία στην Κύπρο ή σε κάποιο άλλο διεθνή προορισμό.
Η Capital Markets Experts A.E., τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο μέσω του Υποκαταστήματός της,  είναι σε θέση να στηρίξει επιχειρηματικά, φορολογικά και νομικά τις επιχειρήσεις που θέλει να δραστηριοποιηθούν σε αγορές του εξωτερικού. Στόχος μας είναι να αναλύσουμε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να σας προτείνουμε βιώσιμες λύσεις.
Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους σχεδιάζουμε τη βέλτιστη λύση είναι το αντικείμενο (εμπόριο, real estate, υπηρεσίες, internet), οι αγορές, ο επιχειρηματικός κίνδυνος,η εξυπηρέτηση των πελατών σας και η επέκταση της επιχείρησής σας και σε τελική ανάλυση την αύξηση της περιουσίας σας.
Ειδικότερα για τις Κυπριακές Εταιρίες, τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο είναι τα εξής :
•    Από τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος στην Ε.Ε., οι εταιρίες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Offshore.
•    Τα εισοδήματα φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή (10%).
•    Υπάρχει ανωνυμία των μετόχων που καλύπτεται νομικά από το δίκαιο της χώρας.
•    Οι εταιρίες υπάγονται στο σύστημα VIES όπως όλες οι εταιρίες που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•    Τα τιμολόγια που εκδίδουν Κυπριακές Εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
Στο πλαίσιο αυτό, θα καθορίσουμε μαζί το επιχειρησιακό πλάνο και θα προχωρήσουμε στο σχετικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα, με ίδρυση εταιριών σε διαφορετικές χώρες και δικαιοδοσίες είτε ως εμπορικές είτε ως holding.
Η διαδικασία της ίδρυσης δεν διαρκεί πάνω από 7 εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σας δίνουμε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την αντιπροσώπευση της νέας εταιρίας σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες μπορούν επίσης να καλύψουν θέματα όπως το Καταστατικό της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη χρήση Trustees για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας, τη μεταφορά κεφαλαίων από και προς τη χώρα προορισμού και φυσικά το σχεδιασμό του Εταιρικού Προφίλ.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.

 

Γνωρίζετε ότι...

  • Ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι μάλλον το 2012 θα είναι η χρονιά όπου θα πραγματοποιηθεί η μείωση του ποσοστού του Φ.Π.Α. από το 20% που βρίσκεται σήμερα, σε χαμηλότερα επίπεδα.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος