Άρθρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Επειδή ακριβώς πρόκειται για σχετικά νέες εταιρίες και προκειμένου να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει οι επενδυτές να νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια αναφορικά με την επένδυσή τους τίθενται ορισμένα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στη διαδικασία χρηματοδότησης, την ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης σε αυτήν.
Πιο συγκεκριμένα:
i.  Το σύνολο της άντλησης κατ' έτος για κάθε εταιρία δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκ. €
ii.  Είναι υποχρεωτική η συνεργασία της εταιρίας με τους ακόλουθους εξωτερικούς συνεργάτες:
iii.  Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο, στον οποίο θα ανατεθεί η εξωτερική παροχή (outsourcing) των υπηρεσιών λογιστηρίου της εταιρίας μετά την ένταξή της στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ.
iv.  Δικηγορικό γραφείο στο οποίο θα ανατεθεί ο έκτακτος νομικός έλεγχος και συμβουλή κατά το στάδιο χρηματοδότησης και ένταξης στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, καθώς και η εξωτερική παροχή (outsourcing) νομικής υποστήριξης της εταιρίας (σύγκληση γενικών συνελεύσεων, εταιρική διακυβέρνηση, αλλαγές μελών ΔΣ, εταιρικές πράξεις, τροποποιήσεις καταστατικού κλπ) μετά την ένταξή της στην Κατηγορία.
v.  Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο ο οποίος θα αναλάβει τον έκτακτο οικονομικό έλεγχο της εταιρίας για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ (ιδιαίτερα αν υπάρχουν οικονομικές χρήσεις).
vi.  Εκτός από μετοχές, οι εκδότριες εταιρίες (ελληνικές ή αλλοδαπές) μπορούν να εντάξουν προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. και ομολογίες διαφόρων τύπων (κοινές, μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες, με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών κ.λπ.).

 

Η ΕΝΑ PLUS απευθύνεται σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας και επιχειρηματικής πορείας τουλάχιστον δύο ετών. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται αυτόματα οι μετοχές των 14 εταιριών που ήδη διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. Κατά την ένταξη τους στην ΕΝ.Α. PLUS οι εταιρίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό:
1.  Χωρίς Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων όπου απαιτείται υποβολή στο Χ.Α. Πληροφοριακού Εγγράφου εισαγωγής, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. .
2.  Με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό όπου απαιτείται ανάδοχος, σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου και έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και άδεια διενέργειας Δημόσιας Προσφοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Και στις δυο περιπτώσεις μπορεί να γίνει με χρήση του μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου Μελών του Χ.Α. .

Η διαπραγμάτευση των μετοχών και στις δύο υποαγορές της ΕΝ.Α. ακολουθεί το ακόλουθο μοντέλο λειτουργίας :

  •   Συνεχής διαπραγμάτευση των μετοχών με ωράριο συναλλαγών 10:30 - 17:20
  •   Τα όρια διακύμανσης τιμών διαμορφώνονται σε +/- 10%, +/-20%
  •   Χρησιμοποιείται το σύστημα διαπραγμάτευσης του Χ.Α. και το σύστημα εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. - εφαρμόζεται ο Κανονισμός Σ.Α.Τ. και Εκκαθάρισης.

plusena gr

 

ena

 

NeaMarketMovie EL

 

AeRO-EN-v2

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος