Άρθρα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες μιας εταιρίας αποτελούν το πραγματικό «νευρικό της σύστημα». Προορίζονται στο να δίνουν πληροφόρηση στο management, να καταδεικνύουν τις αδυναμίες και τα προτερήματα μιας επιχείρησης και δεν αποτελούν «αναγκαίο κακό με μόνο σκοπό να τα βρίσκουμε με την εφορία».


Αν ενστερνίζεστε τις παραπάνω αρχές, τότε η Εταιρία μας μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους πιο σημαντικούς σας εξωτερικούς συνεργάτες.
Τα στελέχη μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, εργατικά, οργάνωσης οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και γενικότερα σε ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η επαγγελματική μας ενημέρωση και επιμόρφωση είναι άμεση και διαρκής, όπως και η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης.
Αναλυτικότερα, στο συγκεκριμένο τομέα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε :
•    Την οργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας σας.
•    Την οργάνωση, αναβάθμιση και εποπτεία των λογιστικών διαδικασιών.
•    Τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων σας.
•    Την ορθή εφαρμογή τόσο του Ενιαίου όσο και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων.
•    Τη σύνταξη του Ισολογισμού. 
•    Την υποστήριξη σε ζητήματα εφαρμογής της πληροφορικής τεχνολογίας στο πλαίσιο των Οικονομικών Υπηρεσιών.
•    Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας.
•    Την υποστήριξη σε θέματα Εμπορικά, Οργάνωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Logistics, Διαδικασιών, Αρμοδιοτήτων, Οργανογράμματος, στοχοποίησης Πωλήσεων, (τεκμηριωμένη στοχοποίηση προϊόντων, πωλητών, οργάνωση και παρακολούθηση πωλήσεων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες)
•    Το σχεδιασμό και την οργάνωση συστήματος έκδοσης περιοδικών χρήσιμων οικονομικών και εμπορικών αναφορών (M.I.S.-Management Information System).
•    Την οργάνωση συστήματος έκδοσης και παρακολούθησης / ελέγχου των προϋπολογισμών.
•    Την οργάνωση και παρακολούθηση του Cash Flow της επιχείρησης.
•    Τον προσδιορισμό του κόστους και των ωφελειών όσον αφορά την επέκταση σε νέα προϊόντα, ή σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή ακόμη σε νέο πελατολόγιο (κόστη χρηματοοικονομικά, αποθήκευσης, εργατικά, διακίνησης, προώθησης, πίστωσης, απόσβεσης αρχικού αποθέματος, συσχέτιση όλων με ποσοστά μικτών κερδών).
•    Την υποστήριξη κατά την επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τις τράπεζες.
•    Την αξιολόγηση και βελτίωση των δυνατοτήτων του λογιστικο – εμπορικού συστήματος μηχανογράφησης της εταιρίας σας.
•    Το σχεδιασμό της βέλτιστης πολιτικής εισπράξεων και πληρωμών.
•    Τη διενέργεια μελέτης εξορθολογισμού του κόστους.
Και όλα αυτά σε ένα αξιοπρόσεκτα ανταγωγνιστικό κόστος.

 

 

ena

 

NeaMarketMovie EL

 

AeRO-EN-v2

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 20 επισκέπτες και κανένα μέλος