ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Η Σλοβενία, η οποία είναι η μόνη χώρα από τις πρώην γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες που είναι μέλος της ΕΕ, είναι σημαντικός εταίρος της Ελλάδας στην Ε.Ε. και το Ν.Α.Τ.Ο., καθώς και στον χώρο της περιφερειακής συνεργασίας.
Η Σλοβενία είναι η πρώτη χώρα από τα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. που χρησιμοποιεί το ευρώ ως εθνικό νόμισμα από 01/01/2007 και θεωρείται μοντέλο οικονομικής επιτυχίας και σταθερότητας για την περιοχή.
Η χώρα διαθέτει άριστες υποδομές, ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και μια στρατηγική θέση ανάμεσα στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη.
Η οικονομία της, παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα κρατικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουν δώσει τη δυνατότητα για κάπως μεγαλύτερη ξένη συμμετοχή στην οικονομία της Σλοβενίας και έχουν συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.
Παρά την οικονομική της επιτυχία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Σλοβενία βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της περιοχή, καθώς οι φόροι εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά υψηλοί. Επιπλέον, η αγορά εργασίας συχνά θεωρείται ανελαστική.
Το 2009, η παγκόσμια ύφεση προκάλεσε ην πτώση των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής κατά περισσότερο από 7% και την αύξηση της ανεργίας πάνω από το 9%.
Το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε $14,73 δισ., ενώ αποτελεί μόλις το 23,9% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ε.Ε.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

2014

Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας (δισ. $)

$61,56

Α.Ε.Π. σε επίσημους όρους (δισ. $)

$49,57

Διαφοροποίηση Α.Ε.Π. το 2014

3%

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε όρους αγοραστικής αξίας

$29.900

Επενδύσεις σε πάγια ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

19,70%

Ποσοστό Πληθωρισμού

0,20%

Συνολικός δανεισμός των οικονομικών μονάδων (δισ. $)

$31,08

Εξαγωγές (δισ. $)

$30,55

Εισαγωγές (δισ. $)

$28,94

Σύνολο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (δισ. $)

$14,73

Εργατικό δυναμικό

917.900

Ποσοστό ανεργίας

13,10%

Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας

13,50%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

14,81 kWh

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δισ.)

13,02 kWh

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$20,59

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (δισ. $)

$22,26

Έλλειμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

-3,40%

Έσοδα από φόρους ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

41,50%

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

60,90%

Εξωτερικό χρέος (δισ. $)

$14,73

Επιτόκιο δανεισμού εμπορικών τραπεζών

5,02%

Φόρος εταιρικών κερδών

17%

Μέγιστη κλίμακα φόρου εισοδήματος

50%

Μέγιστη κλίμακα Φ.Π.Α.

22%

Αξία εισηγμένων μετοχών (δισ. $)

$6,87

Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους

22,10%

Ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες

16,10%

Οι πιο ελκυστικοί τομείς για άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα είδη διατροφής ,ποτών, στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στα προϊόντα από πλαστικό, μεταλλουργίας, μηχανών, οχημάτων και τροχόσπιτων. Και στη συγκεκριμένη χώρα δε δραστηριοποιούνται τράπεζες ελληνικών συμφερόντων.

Γνωρίζετε ότι...

  • Μόνο το 5% των ενεργών εταιριών στην Π.Γ.Δ.τ.Μ., έχουν εξαγωγικές επιδόσεις. Το 60% των εξαγωγών της χώρας κατευθύνονται στις αγορές της Ε.Ε. .

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος