ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας (W.S.E.-Warsaw Stock Exchange), αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της Αν. Ευρώπης με 472 εισηγμένες εταιρίες (31.12.2014), κεφαλαιοποίησης 291 δισ. € και συγκεντρώνει ημερήσιο τζίρο της τάξης των 200 εκ. € κατά μέσο όρο (49 δισ. € όλο το 2014).
Warsaw Στις οργανωμένες αγορές είναι εισηγμένες 51 ξένες εταιρίες, (μεταξύ αυτών 3 Αυστριακές, 2 Βουλγάρικες, 1 Καναδέζικη, 3 Κυπριακές, 2 Εσθονικές, 1 Γαλλική, 4 Γερμανικές, 2 Βρετανικές, 2 Ουγγρικές, 1 Ιταλική, 4 Λιθουανικές, 9 Λουξεμβουργιανές, 8 Ολλανδικές, 2 Σλοβάκικες, 2 Σλοβένικες και 1 Σουηδική) οι οποίες καίτοι αποτελούν το 18,2% των εισηγμένων τίτλων, μετρούν το 50,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης (146 δις €).

warsaw image 

Οι ξένοι επενδυτές (θεσμικοί κατά κύριο λόγο) κάνουν το 47% του τζίρου της αγοράς, οι τοπικοί θεσμικοί το 38% και οι ιδιώτες (Πολωνοί) το υπόλοιπο 15%.
Στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας λειτουργεί επίσης η New Connect (http://www.newconnect.pl), αντίστοιχη αγορά με την ελληνική ΕΝ.Α., στην οποία είναι εισηγμένες 429 εταιρίες (Φεβ 2015), από τις οποίες οι 10 είναι ξένες. Ο ημερήσιος τζίρος κυμαίνεται από 1 εκ. € έως 4 εκ. € περίπου και η συνολική κεφαλαιοποίηση φθάνει τα 2,18 δις €  περίπου.
Στο πλαίσιο της New Connect δραστηριοποιούνται κυρίως ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι και πραγματοποιούν το 69% του συνολικού ημερήσιου τζίρου. Οι τοπικοί θεσμικοί επενδυτές αντίστοιχα πραγματοποιούν το 24% και οι ξένοι το 7%.
 Το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας διοργανώνει σε μηνιαία βάση ένα “IPO Day”, στο πλαίσιο του οποίου πολωνικές εταιρίες οι οποίες ενδιαφέρονται να εισάγουν τις μετοχές τους, παρουσιάζονται στην επενδυτική κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό, πριν ακόμη ξεκινήσει η γραφειοκρατική διαδικασία της προετοιμασίας της εισαγωγής τους, υφίσταται ένα πρώτο feedback για την ουσιαστική αξία της εισαγωγής, από την τοπική επενδυτική κοινότητα.
Αντίστοιχης στρατηγικής, αποτελεί και το Mediterranean Day που διοργανώνεται από την Εταιρία μας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας.

Λόγοι εισαγωγής μιας Ελληνικής εταιρίας
- Ικανότητα πραγματοποίησης ιδιωτικής τοποθέτησης μεταξύ 1 και 2,5 εκ. € εφόσον τον «σενάριό» της κριθεί ικανοποιητικό από την τοπική επενδυτική κοινότητα
–  Εξοικείωση στην επένδυση σε εταιρίες από το εξωτερικό
–  Επαγγελματική νοοτροπία
–  Υγιή μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας
–  Προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών
–  Δυνατότητα στο άμεσο μέλλον διασύνδεσης της πλατφόρμας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας με το ΟΑΣΗΣ του Χ.Α. μέσω του δικτύου Χ-ΝΕΤ της Ε.Χ.Α.Ε. και κατά συνέπεια,
–  δυνατότητα τήρησης των μετοχών στις επενδυτικές μερίδες του ελληνικού αποθετηρίου για τους Έλληνες μετόχους
–  Ισχυρό penetration στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης
Επιπρόσθετα, για μια Ελληνική εισηγμένη εταιρία, υπάρχουν οι παρακάτω λόγοι :
–  Χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε.-> Ισχύς του European Passport μεταξύ της τοπικής και της ελληνικής Ε.Κ. => Κατάθεση και εξέταση του αιτήματος εισαγωγής των μετοχών μέσω Δημόσιας Εγγραφής στην Ελληνική Ε.Κ.
–  Αυξημένο κύρος ως dual listed εταιρία (X.A.+WSE)

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς
Η Εταιρία μας, διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της Εταιρίας σας για την εισαγωγή της σε κάποια από τις αγορές του W.S.E. (Κύρια, Παράλληλη, Εναλλακτική-NewConnect) και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.
Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
•  Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της Εταιρίας σας.
•  Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της Εταιρίας σας, με στόχο την παρουσίασή του στην τοπική επενδυτική κοινότητα.
•  Διοργάνωση παρουσίασης της Εταιρίας σας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές τοπικά.
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της Εταιρίας σας.
•  Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της Εταιρίας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές .
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
•  Λειτουργία συνδέσμου με τον τοπικό Nominated Advisor για την κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
•  Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται.

Μετά την εισαγωγή της Εταιρίας σας στο W.S.E., προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να :
•  σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
•  να αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της Εταιρίας σας,
•  αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρίας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της Εταιρίας σας και τέλος να
•  διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.

Γνωρίζετε ότι...

  • Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 2011, ανερχόταν στα 704 λέβα (361 ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 21 λέβα (10,8 ευρώ) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 20 επισκέπτες και κανένα μέλος