ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Το Βουλγαρικό Χρηματιστήριο αναγεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα.
Αρχικά ιδρύθηκαν μία σειρά μικρών χρηματιστηρίων στην Σόφια και την επαρχία. Κατά την περίοδο 1995 – 97 μέσω συγχωνεύσεων, δημιουργήθηκε το ενιαίο πλέον Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (Bg.S.E. – Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας).
Το 1996, ξεκίνησε την λειτουργία του το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Την ίδια χρονιά έγινε ένα μεγάλο βήμα για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, χάρις στην ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
sofiaΤο 1998–99, ξεκίνησε στην ”Ελεύθερη Αγορά” του Χρηματιστηρίου η διαπραγμάτευση τίτλων περίπου 850 επιχειρήσεων, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα μαζικής ιδιωτικοποίησης. Ωστόσο ο αριθμός των εισηγμένων στην Επίσημη Αγορά, όπου οι απαιτήσεις εισαγωγής είναι αυστηρές, είναι μόλις μερικές δεκάδες.
Το κανονιστικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο βελτιώθηκε περαιτέρω το 2000 με το νόμο σχετικά με την Δημόσια προσφορά Χρεογράφων, και το 2002 με τις προσθήκες που αφορούσαν την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, την ρύθμιση για εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ.
Οι καθημερινές συναλλαγές κυμαίνονται γενικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μετά βίας ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ σε ημερήσια βάση, ενώ όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα της πορείας του Γενικού Δείκτη SOFIX, η «χρυσή» τριετία της αγοράς ήταν την περίοδο 2006-2008.

Λόγοι εισαγωγής μιας Ελληνικής μη εισηγμένης εταιρίας, ή της τοπικής θυγατρικής της
- Εξαιρετικά «ανοικτά» όρια και όροι εισαγωγής
- Χαμηλό κόστος
- Επαγγελματική νοοτροπία
- Υγιή μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας (φορολογία χρηματιστηριακών κερδών 0%, μερισμάτων 5% και καθαρών κερδών 10%, εξωτερικό χρέος <30% του ΑΕΠ)
- Δυνατότητα στο άμεσο μέλλον διασύνδεσης της πλατφόρμας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Σόφιας με το ΟΑΣΗΣ του Χ.Α. μέσω του δικτύου Χ-ΝΕΤ της Ε.Χ.Α.Ε. και κατά συνέπεια,
- δυνατότητα τήρησης των μετοχών στις επενδυτικές μερίδες του ελληνικού αποθετηρίου για τους έλληνες μετόχους
–  Ισχυρό penetration στην τοπική αγορά
Επιπρόσθετα, για μια Ελληνική εισηγμένη εταιρία, υπάρχουν οι παρακάτω λόγοι :
-  Αυξημένο κύρος ως dual listed εταιρία (X.A.+Bg.S.E.)
-  Αποτίμηση τοπικής/ών θυγατρικών σε όρους χρηματιστηριακού ταμπλό και μεταφοράς της υπεραξίας στον ισολογισμό της μητρικής
Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς
Η Εταιρία μας και σε αυτή την περίπτωση διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της Εταιρίας σας για την εισαγωγή της σε κάποια από τις αγορές του Bg.S.E. και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη, συνεργαζόμενη με τη χρηματιστηριακή AVAL IN, η οποία ανήκει στην πρώην Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου, κα Μπίστρα Ίλκοβα.

sofia graph

Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
•  Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της Εταιρίας σας.
•  Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της Εταιρίας σας, με στόχο την παρουσίασή του στην τοπική επενδυτική κοινότητα.
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της Εταιρίας σας.
•  Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της Εταιρίας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές .
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
•  Λειτουργία συνδέσμου με τον τοπικό Nominated Advisor (Aval In) για την κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
•  Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται.
 
Μετά την εισαγωγή της Εταιρίας σας στο Bg.S.E., προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να :
•  σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
•  αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της Εταιρίας σας,
•  αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρίας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της Εταιρίας σας και τέλος να
•  διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.

Γνωρίζετε ότι...

  • Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 2011, ανερχόταν στα 704 λέβα (361 ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 21 λέβα (10,8 ευρώ) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 επισκέπτες και κανένα μέλος