ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Η Capital Markets Experts A.E. σε συνεργασία με τη VC Virtus Capital, η οποία είναι μέλος και Σύμβουλος της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναλαμβάνει την εισαγωγή εταιρειών και στις δύο υποαγορές της ΕΝ.Α., την ΕΝ.Α. STEP και την ΕΝ.Α. PLUS.
 

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για την εισαγωγή της και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.

Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες σε τρεις χρονικά περιόδους :