ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Το σύνολο των Αρχών της Capital Markets Experts A.E., έχει αναπτυχθεί μέσα από την πολυετή εμπειρία των στελεχών της και διασφαλίζει την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της επίτευξης των σχεδιαζόμενων αποτελεσμάτων. Τόσο τα στελέχη, όσο και το σύνολο του προσωπικού και των Στρατηγικών μας Συνεργατών, υιοθετούν και εφαρμόζουν στο σύνολό τους τις εννέα Εταιρικές μας Αρχές, οι οποίες είναι οι εξής:

  • Το συμφέρον των πελατών μας, θα αξιολογείται πάντοτε ψηλότερα ακόμη και από το δικό μας.
  • Αποστολή μας είναι να αναδείξουμε την πραγματική αξία της παροχής των υπηρεσιών μας και την θεμελιώδη σημασία που έχει για τον πελάτη η σφυρηλάτηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον Σύμβουλό του, σχέση η οποία μόνιμα θα αποτελεί τον μίτο της ασφάλειάς του στον λαβύρινθο του σύγχρονου επιχειρείν και του διεθνούς και τοπικού ανταγωνισμού.
  • Τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον διακριτό χαρακτήρα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και έχουν οδηγήσει στην καταξίωσή μας στην αγορά, είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε την έννοια της κάθε επιχείρησης, η ικανότητα ενδελεχούς κρίσης και εμβάθυνσης σε όλα τα προβλήματα που την απασχολούν, ο εναργής επαγγελματισμός και η μεθοδικότητά μας, η πολυετής μας εμπειρία και η ποιότητα της εμπειρίας των συνεργατών μας.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις θα παρέχουμε τα εχέγγυα, του χειρισμού κάθε επιχειρηματικής ανάγκης, ευέλικτα, γρήγορα και υπεύθυνα, προσφέροντας με ασφάλεια τη λύση που αρμόζει στην κάθε περίπτωση.
  • Τόσο οι συνεργάτες όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας μας, θα επιλέγεται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, έτσι ώστε να διακρίνεται πάντοτε για τις ικανότητες και την ακεραιότητά του.
  • Σε όλες μας τις συνεργασίες θα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα δεδομένα και τα σχέδια κάθε επιχείρησης και ο χειρισμός των πληροφοριών θα γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επιλέγουμε τους Στρατηγικούς μας Συνεργάτες, με βάση την αποδοχή παρόμοιων αξιών με τις δικές μας και κυρίαρχο κριτήριο την επιχειρηματική τους ακεραιότητα.
  • Αποδίδουμε θεμελιώδη σημασία στο συγκερασμό του επαγγελματικού μας σκοπού, με την ιδέα μιας ευρύτερης λειτουργικής αποστολής, στοιχεία τα οποία συνιστούν και τη διαφορετικότητά μας.
  • Θα επενδύουμε πάντοτε στην αξιοποίηση της γνώσης, στην ανάπτυξη καινοτομιών και στην διαρκή δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της έγκαιρης αντίληψης των αλλαγών στις τάσεις των αγορών.