ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

bseο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο αναγεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα. 

Αρχικά ιδρύθηκαν μία σειρά μικρών χρηματιστηρίων στην Σόφια και την επαρχία. Κατά την περίοδο 1995 – 97 μέσω συγχωνεύσεων, δημιουργήθηκε το ενιαίο πλέον Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (Bg.S.E. – Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας). 

Το 1996, ξεκίνησε την λειτουργία του το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Την ίδια χρονιά έγινε ένα μεγάλο βήμα για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, χάρις στην ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το 1998–99, ξεκίνησε στην ”Ελεύθερη Αγορά” του Χρηματιστηρίου η διαπραγμάτευση τίτλων περίπου 850 επιχειρήσεων, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα μαζικής ιδιωτικοποίησης. Ωστόσο ο αριθμός των εισηγμένων στην Επίσημη Αγορά, όπου οι απαιτήσεις εισαγωγής είναι αυστηρές, είναι μόλις μερικές δεκάδες.

Το κανονιστικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο βελτιώθηκε περαιτέρω το 2000 με το νόμο σχετικά με την Δημόσια προσφορά Χρεογράφων, και το 2002 με τις προσθήκες που αφορούσαν την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, την ρύθμιση για εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. 

Η «χρυσή» τριετία της αγοράς ήταν την περίοδο 2006-2008 και έπειτα ακολούθησε μια μακρόχρονη πορεία καμπής. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο το ενδιαφέρον στην χρηματιστηριακή αγορά της Βουλγαρίας έχει αναθερμανθεί. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης SOFIX έκλεισε το 2023 στις 765 μονάδες, ένα επίπεδο το οποίο είχε να συναντήσει από το 2008.  Επίσης, από το 2018 λειτουργεί και η αγορά BEAM (www.beam.bse-sofia.bg), η οποία είναι οργανωμένη στα αντίστοιχα πρότυπα της Ν.Ε.Α. και της ΕΝ.Α. και στοχεύει στην παροχή ευκαιριών χρηματοδότησης αλλά και ευρύτερης αναγνωρισιμότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο βουλγαρικές όσο και του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 16 εισηγμένες εταιρείες ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 έχει δημιουργηθεί και ο αντιπροσωπευτικός δείκτης BEAMX, ο οποίος περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες μετοχές της αγοράς με συνολική κεφαλαιοποίηση πλέον των € 213.000.000.

Λόγοι εισαγωγής μιας Ελληνικής μη εισηγμένης εταιρείας, ή της τοπικής θυγατρικής της

 • Εξαιρετικά «ανοικτά» όρια και όροι εισαγωγής
 • Χαμηλό κόστος
 • Επαγγελματική νοοτροπία
 • Υγιή μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας (φορολογία χρηματιστηριακών κερδών 0%, μερισμάτων 5% και καθαρών κερδών 10%, εξωτερικό χρέος <30% του ΑΕΠ)
 • Ισχυρό penetration στην τοπική αγορά

Επιπρόσθετα, για μια Ελληνική εισηγμένη εταιρεία, υπάρχουν οι παρακάτω λόγοι :

 • Αυξημένο κύρος ως dual listed εταιρεία (X.A.+Bg.S.E.)
 • Αποτίμηση τοπικής/ών θυγατρικών σε όρους χρηματιστηριακού ταμπλό και μεταφοράς της υπεραξίας στον ισολογισμό της μητρικής

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς

Η Εταιρεία μας και σε αυτή την περίπτωση διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για την εισαγωγή της σε κάποια από τις αγορές του Bg.S.E. και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.

Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :

 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
 •   Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της εταιρείας σας.
 • Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της εταιρείας σας, με στόχο την παρουσίασή του στην τοπική επενδυτική κοινότητα.
 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της εταιρείας σας.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της εταιρείας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές .

beam

 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 •   Λειτουργία συνδέσμου με τον τοπικό Nominated Advisor για την κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
 •   Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται. 

 Μετά την εισαγωγή της εταιρείας σας στο Bg.S.E., προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να 

 •   σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
 •   αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της εταιρείας σας, 
 •   αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας σας και τέλος να
 •   διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.