ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας (W.S.E.-Warsaw Stock Exchange) αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της Αν. Ευρώπης με 413 εισηγμένες εταιρείες (31.12.2023), κεφαλαιοποίησης 331 δισεκατομμυρίων ευρώ και συγκεντρώνει ημερήσιο τζίρο της τάξης των 237 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο (60,5 δισ. € όλο το 2023).

Στις οργανωμένες αγορές είναι εισηγμένες 42 εταιρείες, 37 εκ των οποίων στην κύρια αγορά της χώρας και 5 σε παράλληλες αγορές, με την κεφαλαιοποίησή τους ωστόσο να φθάνει στα 156 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι στο 47% του συνόλου. 

Στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας λειτουργεί επίσης από το 2007 η New Connect (www.newconnect.pl), αντίστοιχη αγορά με την ελληνική ΕΝ.Α., στην οποία είναι εισηγμένες 359 εταιρείες τη δεδομένη χρονική στιγμή (Ιανουάριος 2024), από τις οποίες οι 4 είναι ξένες. Ο συνολικός τζίρος για το τελευταίο έτος υπολογίστηκε σε 479 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική κεφαλαιοποίηση φθάνει τα 2,16 δις.

Λόγοι εισαγωγής μιας ελληνικής εταιρείας

- Ικανότητα πραγματοποίησης ιδιωτικής τοποθέτησης μεταξύ 1 και 2,5 εκ. € εφόσον τον «σενάριό» της κριθεί ικανοποιητικό από την τοπική επενδυτική κοινότητα

–    Εξοικείωση στην επένδυση σε εταιρείες από το εξωτερικό

–    Επαγγελματική νοοτροπία

–    Υγιή μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας

–    Προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών 

–    δυνατότητα τήρησης των μετοχών στις επενδυτικές μερίδες του ελληνικού αποθετηρίου για τους Έλληνες μετόχους 

–    Ισχυρό penetration στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

Επιπρόσθετα, για μια Ελληνική εισηγμένη εταιρεία, υπάρχουν οι παρακάτω λόγοι :

–    Χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε.,  κατά συνέπεια ισχύει το καθεστώς του European Passport μεταξύ της τοπικής και της Ελληνικής Ε.Κ., οπότε η κατάθεση και εξέταση του αιτήματος εισαγωγής των μετοχών για την πραγματοποίηση Δημόσιας Εγγραφής τοπικά (στην Πολωνία) μπορεί να κατατεθεί και να εξεταστεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

–    Αυξημένο κύρος ως dual listed εταιρεία (X.A.+WSE)

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για την εισαγωγή της σε κάποια από τις αγορές του W.S.E. (Κύρια, Παράλληλη, Εναλλακτική-NewConnect) και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.

Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :

 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
 •   Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της εταιρείας σας.
 •   Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της εταιρείας σας, με στόχο την παρουσίασή του στην τοπική επενδυτική κοινότητα.
 •   Διοργάνωση παρουσίασης της εταιρείας σας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές τοπικά. 
 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της εταιρείας σας.
 •   Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της εταιρείας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές .
 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 •   Λειτουργία συνδέσμου με τον τοπικό Nominated Advisor για την κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
 •   Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται. 

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας σας στο W.S.E., προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να

 •   σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
 •   να αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της εταιρείας σας, 
 •   αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας σας και τέλος να
 •   διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.