ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια διαδικασία, η οποία προβλέπεται είτε από τη νομοθεσία, είτε από τις πραγματικές ανάγκες ενός εταιρικού σχήματος. 

Στην περίπτωση των εισηγμένων ή μη εταιρειών, πολλές φορές το μέγεθος, ή ακόμη και η έλλειψη ικανών από πλευράς εμπειρίας στη συγκεκριμένη νομοθεσία ελεγκτών, οδηγεί τις περισσότερες εταιρείες στη λογική του outsourcing.  Στο outsourcing επίσης, επιλέγουν να απευθυνθούν και αρκετές εισηγμένες εταιρείες, είτε λόγω μεγέθους, είτε λόγω της ανάγκης μείωσης του διοικητικού τους κόστους.

Η Εταιρεία μας, είναι ίσως η μοναδική Εταιρεία Συμβούλων στην Ελλάδα, η οποία είναι σε θέση να προσφέρει, τόσο στις ενδιαφερόμενες εταιρείες :

-την κάλυψη της θέσης του  Εσωτερικού Ελεγκτή,

-τη διασφάλιση για την πλήρη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου,

-το σχεδιασμό όλων των απαραίτητων ελεγκτικών λειτουργιών,

-την αξιολόγηση και την εφαρμογή λύσεων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και

όλα αυτά στη λογική του one-stop shop.

Θα είμαστε εξαιρετικά ευτυχής εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να εξετάσουμε τις ανάγκες της εταιρείας σας στο θέμα του Εσωτερικού Ελέγχου, με την αρμόζουσα ενδελέχεια.

Και φυσικά να σας δώσουμε τη σιγουριά που πηγάζει από την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.