ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σε κάθε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, η Εταιρεία μας διαθέτει είτε άμεσους τοπικούς συνεργάτες, είτε συνεργασία με εξειδικευμένες Εταιρείες, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, να:

  • Βρούμε τις κατάλληλες αγορές και την πλέον πρόσφορη στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων των πελατών μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις εξαγωγικές τους αγορές.
  • Ανακαλύψουμε και να εκτιμήσουμε την πραγματική αξία επενδυτικών ευκαιριών στο σύνολο των παραπάνω χωρών, για λογαριασμό των πελατών μας.
  • Πετύχουμε την εξαγορά Εταιρειών με την καλύτερη πρακτική όσον αφορά τις φορολογικές και νομικές προεκτάσεις τους.
  • Αναλάβουμε την ίδρυση εταιρειών τοπικά.
  • Υποστηρίξουμε τη λειτουργία των ελληνικών επενδύσεων στην τοπική αγορά, είτε με εξειδικευμένα προγράμματα marketing, είτε με την πραγματοποίηση μελετών βιωσιμότητας, είτε ακόμη και με την εκπόνηση και δρομολόγηση προγράμματος restructuring της τοπικής οργανωτικής δομής.
  • Πραγματοποιήσουμε το απαραίτητο due diligence, όχι μόνο στο νομικολογιστικό του σκέλος, αλλά και σε αυτό της βιωσιμότητας του εταιρικού μοντέλου.

- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας έχει υπογράψει στρατηγικά σύμφωνα συνεργασίας με τις παρακάτω διεθνείς Εταιρείες, με τις οποίες συμπληρώνεται ένα δυναμικό οικοσύστημα χρηματοοικονομικής και φορολογικής συμβουλευτικής :

Πρόκειται για μια από τις πλέον έγκυρες και έγκριτες εταιρείες εγκεκριμένων ορκωτών ελεγκτών της Κύπρου, με διεθνή παρουσία και πελατολόγιο.

Η συνεργασία μας αφορά την από κοινού διενέργεια due diligence σε εταιρικά σχήματα στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, στην οργάνωση της εισαγωγής εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην από κοινού προώθηση επενδυτικών πλάνων σε δυνητικούς επενδυτές από την Ανατολική Ευρώπη και την Κύπρο.

Εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων και συμβούλων στρατηγικής με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου, εξειδικευμένοι μεταξύ των άλλων στις αποτιμήσεις εταιρειών για τη διενέργεια reverse takeover, αλλά και για την ολοκλήρωση ενός Ενημερωτικού Δελτίου με στόχο την κατάθεσή του σε κάποιο χρηματιστήριο.  

Η VC Virtus Capital, λειτουργεί ως πιστοποιημένος Σύμβουλος Εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην αντίστοιχη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η Mane Capital είναι μια ανεξάρτητη μπουτίκ επενδυτικής τραπεζικής και ο άμεσος διάδοχος της επιτυχημένης επενδυτικής τραπεζικής πρακτικής της KBC Securities στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στη Σόφια.

Ειδικεύεται σε στρατηγικές και οικονομικές συμβουλές, σε συνδυασμό με λύσεις άντλησης κεφαλαίων τόσο για ιδιωτικές όσο και για εισηγμένες εταιρείες.

Η ομάδα της αποτελείται από έμπειρους investment bankers με μοναδική τοπική αλλά και διεθνή εμπειρία.

Η KSi Greece είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική Ελληνική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2013 από έμπειρα στελέχη προερχόμενα από μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, εταιρεία στη Βουλγαρία και είναι independent member του παγκόσμιου ελεγκτικού οργανισμού Morison Global. H KSi είναι πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 .

Η KPC Finance είναι εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα. Έχει στο δυναμικό της 30 συμβούλους με εμπειρία πλέον των 28 χρόνων και ισχυρή παρουσία στον χώρο.

Παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της συμβουλευτικής από διαχείριση κεφαλαίων μέχρι φορολογικό σχεδιασμό καθώς και πλήρη υποστήριξη σε θέματα λογιστικής και καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.