Η επιτυχής προώθηση μιας δημόσιας εγγραφής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε εταιρεία, η οποία σκοπεύει στην εισαγωγής της σε κάποια από τις αγορές κεφαλαίου. Ειδικότερα στο σημερινό ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι αυξημένοι κίνδυνοι και ευκαιρίες που αναδύονται και η πληθώρα «επενδυτικών προτάσεων» από μια πλειάδα πηγών, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό τοπίο.
 
    Η Εταιρεία μας διαθέτει στελέχη με πολυετείς εμπειρίες στο χώρο των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, αλλά και διασυνδέσεις και συνεργασίες με μια σειρά από funds και επενδυτές, οι οποίοι είναι σε θέση να καλύψουν τη δημόσια εγγραφή μιας αξιόλογης επενδυτικής πρότασης.
 
    Ο σχεδιασμός του marketing, οι τρόποι προσέγγισης και η διασπορά σε επενδυτικά κεφάλαια με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, αποτελούν εργασίες τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας, δημιουργώντας το απαραίτητο περιβάλλον για την επιτυχή έκβαση μιας δημόσιας εγγραφής.