Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Capital Markets Experts A.E., είναι μια boutique εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων, η
μοναδική Εταιρεία Συμβούλων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η
οποία έχει στο παρελθόν πιστοποιηθεί από 4 χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία μας λειτούργησε ως Εξουσιοδοτημένος  Σύμβουλος για τις εισαγωγές εταιρειών :

  • της Εναλλακτικής Αγοράς Plus και της EN.A.-Step του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • της Αγοράς Νέο-αναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
  • της AeRO, Αγοράς Νεοφυών και Μικρομεσαίων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου του
    Βουκουρεστίου

Έχει αδειοδοτηθεί ως:

  • Μέλος (Free Carbon Member) της Αγοράς Εμπορευμάτων-Αγροτικών Προϊόντων και Ρύπων της Μπρατισλάβα, με ειδίκευση στην εμπορία δικαιωμάτων Αερίων Ρύπων

Σήμερα, η Εταιρεία μας παραμένει ως Σύμβουλος Εισαγωγής στις Εναλλακτικές Αγορές της
Κύπρου και της Ρουμανίας, ενώ παράλληλα, μέσα από ένα δίκτυο affiliated εταιρειών, η Capital
Markets Experts, μπορεί να αναλάβει την εισαγωγή οποιασδήποτε εταιρείας, ελληνικής ή ξένης,
στις αντίστοιχες αγορές των χρηματιστηρίων της Αθήνας, της Βαρσοβίας και της Σόφιας.

Απότοκος του διεθνούς μας πελατολογίου, είναι και το γεγονός, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου

εργασιών μας τιμολογείται στο εξωτερικό, γεγονός που μας έκανε αποδεκτούςως μέλος του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) και δικαιούχους χρήσεως του εμπορικού σήματος
“Macedonia The Great”, ως εταιρεία συμβούλων με έδρα στη Μακεδονία.

Στα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, συγκαταλέγονται οικονομολόγοι από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο τόσο της Ελληνικής όσο και των Διεθνών
Κεφαλαιαγορών, ενώ παράλληλα στο δυναμικό μας, είναι εντεταγμένα στελέχη με υψηλή
τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις διεθνών και ελληνικών
επιχειρήσεων.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, είμαστε
σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες στρατηγικής συμβουλευτικής και φορολογικής υποστήριξης
σε διεθνείς επενδύσεις, με κορυφαίους χώρους εξειδίκευσης, τις χώρες των Βαλκανίων, της
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, μπορούμε να σχεδιάσουμε tailor-made λύσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
και της παραγωγικότητας οργανισμών, σε κλίμα κοινής προσέγγισης, με μοναδικό σκοπό την
πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Ο συνδυασμός της μακράς εμπειρίας των στελεχών μας, με την παράλληλη χρήση νόμων και
λύσεων τόσο από το ελληνικό, όσο και το αγγλοσαξονικό θεσμικό πλαίσιο, διασφαλίζει την
ικανότητά μας, να προτείνουμε τις απαραίτητες εκείνες λύσεις οικονομικής και φορολογικής
μηχανικής, που χρειάζεται το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι διασυνδέσεις μας στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της
Ανατολικής Μεσογείου και η βαθιά και τεκμηριωμένη γνώση της λειτουργίας των οικονομιών
τους, μας καθιστά πολύτιμους συνεργάτες κάθε ελληνικής ή διεθνούς επένδυσης στους
συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους.

Η Capital Markets Experts A.E., δεν είναι απλά μια απόλυτα εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων,
αλλά ο Εταίρος σας στην προσπάθειά σας να οδηγήσετε την επιχείρησή σας στο επόμενο
επίπεδο. Στο σύγχρονο περιβάλλον του outsourcing, είναι ο Συνεργάτης που επιζητάτε,
για να σας συμβουλέψει με ειλικρίνεια,  όπου και αν εντοπίζεται το πρόβλημα στην επιχείρησή σας και
να αναλάβει τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων της εταιρείας, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.
Και φυσικά να σας παράσχει εφαρμοστέες λύσεις και όχι θεωρητικά κείμενα.

Η Capital Markets Experts A.E., προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών της, είναι ευέλικτη,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας με διαφορετικό τρόπο κι
αυτό, επειδή τα στελέχη της Εταιρείας μας, έχουν βιώσει τα πραγματικά επιχειρηματικά
προβλήματα στην πράξη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο και δεν περιορίζονται σε θεωρητικές
προσεγγίσεις.