ΑΙΧΜΗ Α.Ε.


Portfolio Description

Εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων με έδρα την Κομοτηνή. Η Εταιρεία μας ανέλαβε την κατάρτιση του πενταετούς Επιχειρησιακού της Πλάνου το 2011 και την επόμενη χρονιά, συνόδευσε ως Nominated Advisor την εισαγωγή των μετοχών της στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 10 Απριλίου του 2012. Η εισαγωγή συνοδεύτηκε από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκαν 21.023 μετοχές με τιμή άσκησης €4,72 (συνολική αύξηση €99.228,56).

Η Εταιρεία μας παρέμεινε μέχρι και την 9η Απριλίου του 2014, ο επίσημος Σύμβουλος Εισαγωγής της (Nominated Advisor), έναντι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

H διαπραγμάτευση της μετοχής συνεχίζεται στη Ν.Ε.Α. αγορά μέχρι και σήμερα.