Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.


Portfolio Description

Η Δ. & Σ. Αναστόπουλος Α.Ε. αποτελεί μία καταρτισμένη εταιρεία στο χώρο της επεξεργασίας χάρτου αλλά και στην ευρύτερη εμπορία ειδών χάρτου και γραφικών τεχνών. Εισάγει υλικά από την Ευρώπη και την Ασία και δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της βαλκανικής χερσονήσου. Η συνεργασία με την Εταιρείας μας αφορούσε στην εισαγωγή των μετοχών της στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., η οποία υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016.

Η Εταιρεία μας παρέμεινε μέχρι και την 20η Μαρτίου του 2017, ο επίσημος Σύμβουλος Εισαγωγής της (Nominated Advisor), έναντι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και ως Υπεύθυνος Investor Relationship Officer. 

H διαπραγμάτευση της μετοχής συνεχίζεται στη Ν.Ε.Α. αγορά μέχρι και σήμερα.