ΜiiPHAROS.COM


Portfolio Description

Η επιχειρηματική προσπάθεια της MiiPharos, εδραζόταν στην ομότιτλη εφαρμογή, η οποία ήταν η μοναδική πιστοποιημένη ως MFI (Made for iPhone) ελληνική εφαρμογή-συσκευή η  βασισμένη στην τεχνολογία Bluetooth (BLE) και αποτελούσε κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή την αιχμή της τεχνολογίας στο χώρο του Proximity Marketing. 

Η όλη επιχειρηματική προσπάθεια ήταν εντεταγμένη στον όμιλο της Kerverus Holding IT PLC και η Εταιρεία μας ανέλαβε τη σύνταξη του Διεθνούς Επιχειρησιακού Πλάνου της όλης επιχειρηματικής κίνησης.

Το MiiPharos αργότερα, εντάχθηκε ως εφαρμοσμένη τεχνολογία σε προϊόντα της Meditime A.E. .