ΝΟΜΙΑ Α.Ε.


Portfolio Description

Η ΝΟΜΙΑ Α.Ε. ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριοποίηση το 2014, αν και ουσιαστικά αποτελεί επιχειρησιακό παρακλάδι της PRISMA Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε., καθορισμένη ως φορέα εκμετάλλευσης του Laros. 

Το Laros αποτελεί ως προϊόν ένα συνδυασμό software και hardware, το οποίο εντάσσεται στον κλάδο του e-maritime και ειδικότερα στο χώρο της απομακρυσμένης εποπτείας των εμπορικών σκαφών, από τις μητρικές τους εταιρείες.

Η Εταιρεία μας, ανέλαβε τη σύνταξη του πενταετούς Στρατηγικού Επιχειρησιακού Πλάνου της ΝΟΜΙΑ, τον καθορισμό του projected financial model, την αποτίμησή της και τη συνδρομή στην εύρεση στρατηγικού επενδυτή.