ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/08/2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ FAH ΑΣΣΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΑΚ