Κ. Κουιμτζής Α.Ε.

Κ. Κουιμτζής Α.Ε.


Portfolio Description

Με περισσότερα από 85 χρόνια εμπειρίας, η Κ. Κουιμτζής Α.Ε. είναι από τις πλέον εγκαθιδρυμένες εταιρείες γεωργικών μηχανημάτων στη χώρα και από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη με προϊόντα που εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες. 

Η Εταιρεία μας ανέλαβε την εισαγωγή των μετοχικών της τίτλων στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. τον Ιούλιο του 2017 και παραμένει έκτοτε ως Σύμβουλός της (Nominated Advisor), έναντι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.