ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/11/2019 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ IQ GMC ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΑΚ