Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε.- Vitafarm

Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε.- Vitafarm


Portfolio Description

Η εταιρεία “Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε.– Vitafarm”, μέλος του ομίλου Lelos Group, είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες χονδρικής πώλησης φαρμάκων, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχοντας διαγράψει μια σταθερή, επιτυχημένη και μακρόχρονη πορεία στο χώρο του φαρμάκου. 

Με ένα σύγχρονο στόλο μεταφορικών μέσων, η Vitafarm εξυπηρετεί άμεσα περίπου 600 σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 

Εισήγαγε τις μετοχές της στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου στις 21 Ιανουαρίου του 2020, με Σύμβουλο Εισαγωγής την Εταιρεία μας. Της εισαγωγής των μετοχών, είχε προηγηθεί η άντληση €4.000.000 με την έκδοση 40.000 εταιρικών ομολόγων ονομαστικής αξίας €100, με ετήσιο επιτόκιο 3,5% . Τα ομόλογα της εταιρείας επίσης εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην αντίστοιχη αγορά της Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου της Κύπρου.

Η Εταιρεία μας παραμένει μέχρι και σήμερα ο επίσημος Σύμβουλος Εισαγωγής της (Nominated Advisor), έναντι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και σύμβουλος σε θέματα Investor Relationship.