HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Portfolio Description

Η HellasFin είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές, ανεξάρτητες εταιρείες συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις Διεθνείς αγορές. 

Η Εταιρεία μας ανέλαβε το 2013 τη σύνταξη του πενταετούς Στρατηγικού Επιχειρησιακού της Πλάνου, το οποίο και μεταξύ των άλλων χρησιμοποιήθηκε για την τεκμηρίωση της αποτίμησης της εταιρείας, στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγμάτωσε την επόμενη χρονιά.