Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου


Portfolio Description

Σε σχέση με τα σχέδια ίδρυσης Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Κύπρο, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποδεχόμενο σχετική πρόταση, μας ανέθεσε τον Οκτώβριο του 2013, τη σύνθεση του αρχικού business plan, του road map και του αρχικού marketing plan στην Εταιρεία μας, πιστοποιώντας  με τον τρόπο αυτό και το επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχουμε αναπτύξει στο συγκεκριμένο τομέα.

Η Capital Markets Experts A.E. είχε ήδη παραδώσει την άνοιξη του 2013 το σχετικό Visibility Study στη Διοίκηση του Χ.Α.Κ., το οποίο είχε δομηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά του “The A.C.E. Model”. Το πλάνο συζητήθηκε με τοπικούς φορείς επιχειρηματικότητας και τελικά το 2018, μας ζητήθηκε να επικαιροποιήσουμε το επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο του 2019-2023 (The Agricultural & Commodities Exchange Of East Mediterranean). 

Το ‘A.C.E. Model’ είναι ένα πρότυπο παραμετρικό μοντέλο ίδρυσης, οργάνωσης και διαχείρισης χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, το οποίο έχει αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί από την Capital Markets Experts σε διεθνές επίπεδο. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει παρουσιαστεί, πέραν της Κύπρου, σε δυνητικούς επενδυτές στην Ελλάδα, το Μπαχρέιν, την ΠΓΔτΜ και τη Βοσνία, προκειμένου να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο.